ONZE VISIE

In Het Logopediehuis vinden we het belangrijk om naar u te luisteren, samen op weg te gaan en een behandeling op maat aan te bieden. Deskundigheid, goede organisatie en service vinden wij belangrijk. Niet alleen onze inbreng telt, maar ook die van ouders, familie, leerkrachten en andere betrokkenen.

Deskundigheid

Ons teamAl onze logopedistes hebben een RIZIV-nummer en werken volgens de gangbare deontologische code. Ze hebben een master of bachelor in de logopedie en volgen zeer regelmatig bijscholing via congressen, voordrachten en werkgroepen.

Onze psychologe zoekt voor elke cliënt naar een aanpak op maat. Ze is aangesloten bij de Psychologencommissie en hanteert het psychoanalytische als referentiekader

Onze praktijk is een allround logopediepraktijk maar we beschikken ook over gespecialiseerde  kennis:

  • Behandeling bij Parkinson , Huntington, MS
  • Behandeling van afasie, dysarthrie en slikstoornissen
  • Ondersteunende communicatie voor NAH patiënten
  • Oro Myofunctionele Therapie
  • Dyslexie, dyscalculie, dysorthografie
  • Oncologische problematiek samengaand met spraak-, taal- of stemproblemen

Goede organisatie

Bel ons op of stuur ons een e-mailtje en wij maken met u een afspraak voor een anamnesegesprek. In dat eerste gesprek brengen we de voorgeschiedenis en de logopedische problemen in kaart. Tijdens dit eerste gesprek, krijgt u ook alle informatie over de praktische werking, tarieven en eventuele terugbetaling door het ziekenfonds.

Breng op deze eerste afspraak graag ook een kopie van uw onderzoeksgegevens en/of verslagen mee (als u die heeft). Die gegevens zijn voor ons van groot belang om een diagnose te stellen.

Tijdens een tweede afspraak doen we een uitgebreid diagnostisch onderzoek. De resultaten hiervan bespreken we mondeling met u en eventueel met uw toestemming doorgegeven aan de verwijzende instanties. We maken verdere afspraken als therapie nodig is.

De individuele  therapie is gebaseerd op een individueel handelingsplan. We bepalen de frequentie en duur op maat van de stoornis in overleg met de voorschrijvende geneesheer-specialist.

Service

 

We streven ernaar om bij de diagnostiek het intakegesprek, de onderzoeken en het adviesgesprek op een zo kort mogelijke tijd in te plannen.

We proberen de wachttijd zo minimaal mogelijk te houden.

Full Lace Wigs   ,
Human Hair Wigs   ,
Human Hair Full Lace Wigs   ,
lace wigs   ,
human hair wigs   ,
hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair weave   ,
hair extensions   ,
human hair extensions   ,
clip in human hair extensions
hair extension
hair extensions for short hair
hair extentions
luxury for princess

Wij zijn flexibel en passen ons aan aan uw noden en wensen. Therapie kan bijvoorbeeld op verschillende locaties. We houden daarbij rekening met uw en onze mogelijkheden.

  • Voor kleuters en in uitzonderlijke gevallen tijdens de schooluren op school
  • Op school onder de middag of tijdens de studie
  • In onze praktijk
  • Aan huis voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen