Het Logopediehuis

Logopedie

Logopedie

Visie

Gezamenlijk het doel bereiken vanuit een persoonlijke aanpak is onze leidraad.

Wij vinden het belangrijk om naar u te luisteren, samen op weg te gaan en een behandeling 'op maat' aan te bieden.

Het logopediehuis profileert zich door middel van deskundigheid via evidenced-based therapieën en een goede organisatie.

Naast onze eigen inbreng onderhouden we nauwe contacten met alle personen en instanties die bij de zorg van de cliënten betrokken zijn.

- Het Logopediehuis-team

Werkwijze

1. Inleidend gesprek 2. Onderzoek 3. Behandeling

Overleg

We overleggen met alle betrokken partijen zoals school en CLB, partner, familie, artsen, doorverwijzers en andere paramedici en zorgverleners.

Laagdrempelige zorg

We gaan samen met u op zoek naar de best mogelijke oplossing. Zo is therapie aan huis één van de mogelijkheden voor cliënten die zich niet kunnen verplaatsen.

Bijscholing

Door het volgen van bijscholingen via onder andere congressen, voordrachten en werkgroepen zorgen wij ervoor dat onze kennis en methodes up-to-date blijven en verder ontwikkeld worden zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Doelgroepen & specialisaties

Taalontwikkelings- en fonologische stoornissen

Problemen of stoornissen op vlak van taalvorm (verbuigingen, vervoegingen en zinsbouw), taalinhoud (woordenschat) en taalgebruik en dit zowel in begrip als in productie.

Dyslexie

Leesproblemen en/of -stoornissen.

Dysorthografie

Spellingsproblemen en/of –stoornissen.

Dyscalculie

Rekenproblemen en/of –stoornissen.

Articulatiestoornissen

Problemen met het verkeerd of niet uitspreken van spraakklanken.

Myofunctionele stoornissen

Problemen of stoornissen zoals duimzuigen, tongpersen, infantiel slikpatroon en mondademen. Dit staat dit in nauw verband met de articulatie en tandenstand.

Stemstoornissen

Heesheid of stemverlies zijn meestal het gevolg van verkeerd stemgebruik- en/of misbruik, operaties of ziekten.

Dysfagie

Problemen met slikken ten gevolge van neurologische aandoeningen.

Ziekte van Parkinson

Deze specialisatie biedt uitgebreide kennis van de logopedische domeinen bij de ziekte van Parkinson. Dit betreft spraakproblemen, kauw- en slikproblemen en problemen met speekselbeheersing. Daarnaast staan wij ook in voor de begeleiding en coaching van de omgeving.

Neurogene communicatiestoornissen

Stoornissen zoals afasie (taalstoornis), dysartrie (stoornis in de spraakuitvoering), spraakapraxie (stoornis in de spraakplanning), facialisparese en/of -paralyse (aangezichtsverlamming) en cognitieve problemen. Dit ten gevolge van niet- aangeboren (neurodegeneratieve ziekten, vasculaire aandoeningen, traumata…) en aangeboren hersenletsels (Cerebrale parese). Er wordt ook ondersteuning geboden bij alternatieve communicatie.

Neurogene communicatiestoornissen ontstaan als gevolg van een aandoening van het zenuwstelsel. Dit kan een negatief effect hebben op elk gebied van de communicatie. Deze specialisatie verbreedt en verdiept de kennis van diagnostiek en therapie bij alle neurogene communicatiestoornissen. Ook hier staan wij in voor de begeleiding en coaching van de omgeving.

Regio

De meeste sessies vinden plaats in onze praktijk te Onderstraat 96, 9890 Gavere.

Naargelang van noodzaak proberen wij altijd naar de beste oplossing te zoeken wat betreft plaats van de therapie.

Zo kunnen wij:

Wij zijn actief binnen een straal van 15 km rond Gavere. Onder andere in Gavere-Asper, Dikkelvenne, Semmerzake, Vurste, Zingem, Huise, Ouwegem, Melsen, Schelderode, Merelbeke, Eke- Nazareth, De Pinte, Merelbeke en Gent.

Tarieven

Ieder teamlid beschikt over een wettelijke erkenning om prestaties te verlenen die in aanmerking komen voor terugbetaling door uw ziekenfonds.

Voor meer info, ook over logopedie in aanvullende verzekering, kan u bij ons terecht.

De officiële RIZIV tarieven kunt u downloaden via onderstaand PDF-bestand.

Download tarieven logopedie

Contacteer ons

Contacteer ons voor een eerste kennismaking! Het team van Het Logopediehuis helpt je graag verder met een duidelijk antwoord op je vraag en dat zo snel mogelijk.

Contactpagina