Blog

Logopedie

Onze logopedisten Anne, Eline, Mieke en Stéphanie staan klaar om hun expertise in de schaal te werpen en jou te helpen bij een waaier aan logopedische aandoeningen. Neem contact op met ons voor een eerste vrijblijvende babbel.

Taal

De taalontwikkeling verloopt in verschillende stappen. Wanneer sommige van deze stappen niet vlot doorlopen worden kunnen we spreken van een vertraagde taalontwikkeling en/of een taalontwikkelingsstoornis. De taalontwikkeling is vertraagd wanneer het kind nog taalkenmerken hanteert uit een vorige fase. Vertoont het kind kenmerken die in geen enkele fase voorkomen dan is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis. De taalmoeilijkheden kunnen zich voordoen op het vlak van de taalvorm (verbuigingen, vervoegingen en zinsbouw), taalinhoud (woordenschat) en het taalgebruik en dit zowel in begrip als in productie.

Articulatie

We kunnen spreken over articulatiestoornissen wanneer bepaalde klanken niet of verkeerd uitgesproken worden. De logopediste zal na het bepalen van de oorzaak van deze uitspraakproblemen de geschikte behandeling bepalen. Nauw verbonden met problemen in de articulatie zijn de afwijkende mondgewoonten. Onder afwijkende mondgewoonten verstaan we duimzuigen, mondademen, tongpersen…

Myofunctionele stoornissen

Een myofunctionele problematiek is een verzamelnaam voor alle afwijkende mondgewoontes zoals duimzuigen, tongpersen, een infantiel slikpatroon en mondademen. Dit alles kan zorgen voor een verstoorde spierbalans in het aangezicht, alsook voor een gestoorde groei van de kaak, het verhemelte en – uiteraard ook – het gebit. Daarnaast staat dit in nauw verband met de articulatie. Een foutieve uitspraak (addentaliteit/ interdentaliteit) van de apico-alveolaire klanken (zoals /d/, /t/, /n/, /l/, /s/ en /z/) is hiervan een gevolg.

Alternatieve communicatie

Wanneer de gesproken communicatie moeilijk verloopt of niet meer mogelijk is, kan er overgeschakeld worden naar een alternatief communicatiemiddel. In overleg met de patiënt wordt een geschikt communicatiemiddel gekozen.

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben een rekenstoornis waarbij ze een duidelijke achterstand hebben ten opzichte van leeftijdsgenoten. Ze hebben opvallende en hardnekkige problemen op vlak van rekenvaardigheden. Het automatiseren van een aantal basisvaardigheden verloopt zeer moeizaam. Deze problemen kunnen zich zowel voordoen bij voorbereidend als bij aanvankelijk en gevorderd rekenen.

Dyslexie

Dyslexie wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. Ze komt voor bij ongeveer 7 % van de bevolking. Het tekort vindt zijn oorsprong in neuroanatomische en neurofysiologische gronden dat wil zeggen dat de oorzaak in de hersenen ligt waardoor de personen moeite hebben om visuele en of auditieve informatie te verwerken Dyslexie is erfelijk bepaald. Als een van de ouders dyslexie heeft is er 50% kans op een kind met dyslexie.

Neurogene spraak- en taalproblemen

Neurogene spraak- en taalproblemen worden veroorzaakt door een letsel/stoornis in de hersenen  en/of de zenuwbanen elders in het lichaam (bv. trombose, hersenbloeding, tumor,…). Men maakt onderscheid tussen een taalprobleem (afasie) en een spraakprobleem (dysartrie, apraxie). Verder kan ook een slikstoornis (dysfagie) ontstaan ten gevolge van neurologische schade.

Stemstoornissen

Diverse oorzaken kunnen aan de basis liggen van stemstoornissen. Zo kunnen er afwijkingen zijn aan het stemorgaan zelf (bv.stembandknobbeltjes) of kan men door het foutief gebruiken van het stemorgaan (bv. door frequent roepen), een stemstoornis in de hand werken. Een neus-, keel-, oorarts kan onder andere via laryngoscopie een exacte diagnose stellen waarna de logopediste een aangepaste behandeling op maat kan aanbieden. Tijdens de therapie schenkt men aandacht aan lichaamsspanning (zowel lokaal als algemeen), de ademhaling en de juiste stemtechniek.

Ziekte van Parkinson

De belangrijkste symptomen van deze ziekte zijn bewegingstraagheid (bradykinesie), weinig beweging (hypokinesie), geen beweging (akinsesie), spierstijfheid (rigiditeit) en trillingen in de ledematen (tremor). De logopedische domeinen bij de ziekte van Parkinson, betreffen de spraakproblemen,  de kauw- en slikproblemen en de problemen met speekselbeheersing. Daarnaast staan wij ook in voor de begeleiding van de omgeving.